Hướng dẫn chèn Video vào Powerpoint

Bước 1: Vào Menu Insert --> Object…

Bước 2: Chọn Create new
--> Ở list Object type chọn Windows Media Player --> Ok
 Bước 3: Click chuột phải vào hình Windows Media Player chọn Properties

 


 

Sau khi hiện ra bản Properties bên trái màn hình chọn thẻ (Custom) (click vào nút ba chấm …) hiện ra bảng Windows Media Player Properties ở mục File Name or URL: chọn Browse … để chỉ đến đường dẫn nơi chứa file Video cần đưa vào powerpoint. Và chọn ok


Bước 4: Bấm nút F5 để chạy thử