Cách mặc định Font chữ trong Excel

Hỏi : Máy em trong  Exell đang mặc định một kiểu font chữ kiểu .vn . Nay em muốn mặc định lại font chữ khác  thì em làm như thế nào?

Trả lời:
Muốn mặc định font chữ cho exell thì thầy cô làm như sau:

Bước 1: Mở Excel

Bước 2:. Gọi Options từ menu Tools
Bước 3:. Chọn tab GeneralBước 4: Sửa lại Standard Font Khi thẻ này hiện lên như hình vẽ nó có cái phần "Standard font" chọn font nào mình muốn set default và size ngay bên cạnh nó.


Chú ý: Thầy cô làm theo cách này thì các con số trên cột (column Header) cũng bị phình ra theo, em muốn chỉnh mà không  làm ảnh hưởng tới các con số đó.

 Bước 5 : Nhấn OKBước 6 : Nhấn Alt+F4  rồi Mở lại Excel