Tính toán phương án CBCC hưởng phụ cấp công vụ

2011-01-14 07:50
(GD&TĐ)-Bộ Nội vụ vừa trình dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ (PCCV) để lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, đề xuất mức PCCV cho cán bộ, công chức có thể bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; sau đó, cứ mỗi năm (12 tháng) tăng thêm 10% cho đến khi đạt 50%.
Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ của công dân
 

Dự thảo cũng quy định những đối tượng được hưởng mức phụ cấp công vụ gồm có cán bộ, công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước thuộc lực lượng vũ trang, cụ thể là:

- Cán bộ từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

- Công chức từ Trung ương đến cấp huyện (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp) quy định tại Nghị định số 6/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010.

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ phục vụ có thời hạn và công nhân, nhân viên công an, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

- Người làm công tác cơ yếu.

Cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang không được hưởng PCCV trong các trường hợp sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị Định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam.

PCCV sẽ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Khi người hưởng PCCV thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang, không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp này nữa thì sẽ thôi hưởng PCCV từ tháng tiếp theo.

Bên cạnh đó, nếu người được hưởng chế độ PCCV đồng thời được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp đặc thù thì sẽ chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất.

Bộ Nội vụ cho rằng, để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang, thu hút người làm việc có chất lượng trong các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị, thì việc xây dựng và ban hành Nghị định về chế độ phụ cấp công việc là rất cần thiết.

Đây cũng là việc làm góp phần củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang theo tinh thần Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (Khóa X) về việc tiếp tục thực hiện chiến lược công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo phương án Bộ Nội vụ đề xuất thì chế độ PCCV này có thể thực hiện từ ngày 1/5/2011.

Chinhphu.vn