QUY TRÌNH DẠY CHÍNH TẢ LỚP 3

2010-12-02 12:22

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

GV chấm vở một số HS về nhà viết lại bài ở tiết trước.

GV nhận xét, cho điểm HS.

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:                                  

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

- GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn chính tả

a) Ghi nhớ nội dung đoạn chép (Nếu chính tả tập chép), nội dung đoạn viết (Nếu chính tả nghe – viết):

- 2 HS đọc lại đoạn viết,  nhận xét những hiện tượng chính tả cần lưu ý trong bài SGK.

b)Hướng dẫn cách trình bày:

- GV: Đoạn văn có mấy câu? Cách viết hoa? Cách lùi ô...

c) Hướng dẫn HS viết từ khó:

- GV đọc, vài HS lên bảng viết từ khó . Cả lớp  viết từ khó vào bảng con (GV cất bảng phụ).

- HS đọc lại các từ khó.

d) HS chép bài:

- HS nhìn bảng hay nhìn sách chép bài chính tả vào vở (Nếu chính tả tập chép). GV quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của một số em còn sai.

- Nghe – viết: GV đọc từng câu hoặc cụm từ 2 – 3 lượt cho HS chép.

- Nhớ - viết: Hướng dẫn HS ghi nhớ bài HTL, đọc nhẩm từng câu để viết lại cho đúng. GV theo dõi, chỉnh sửa.

e) Soát lỗi, chấm bài:

 - GV đọc lại để HS soát lỗi hoặc nhìn sách để soát lỗi.GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để chữa bài.

- HS theo dõi và ghi số lỗi ra lề. HS nhận lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. GV thu chấm một số bài.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn HS làm  vào vở bài tập.

- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Cả lớp chữa lại bài trong vở.

III. CỦNG CỐ:

GV: Khen những em viết đẹp, tiến bộ.

IV. DẶN DÒ:

Những em nào sai nhiều lỗi, chép chưa đẹp  về nhà nhớ chép lại bài .

  Học thuộc lòng quy tắc chính tả. GV nhận xét giờ học.