Giới thiệu mô hình trường học mới ở Việt Nam

2011-06-15 21:05

(GD&TĐ)-Ngày 14/6, Bộ Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức giới thiệu mô hình trường học mới ở Việt Nam. Mô hình này sẽ góp phần nâng cao, đổi mới chất lượng giảng dạy, học tập ở các trường Tiểu học cho phù hợp với khu vực và thế giới. 

fg
Dự án đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ, vận động trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp.

Theo đó, mô hình sẽ áp dụng thí điểm tại 6 tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Hoà Bình, Khánh Hoà, Kon Tum, Đắk Lắk trong vòng 3 năm từ tháng 6/2012-6/2015.

Phương thức thực hiện sẽ áp dụng đổi mới chất lượng giảng dạy và học tập theo hình thức giáo viên phải tự trau dồi, nâng cao trình độ; học sinh sẽ không thụ động mà bắt buộc phải có sự trao đổi, tư duy với giáo viên và các bạn cùng lớp.

Đối với các trường có đông học sinh là đồng bào dân tộc, bên cạnh việc chú trọng giảng dạy song ngữ (tiếng Việt và tiếng dân tộc) sẽ đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ, vận động trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp.

Bên cạnh đó, mô hình sẽ đảm bảo các mục tiêu giáo dục có thể đạt được sự đồng đều giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và cho các đối tượng khó khăn.

Mô hình trường học mới sẽ áp dụng những thành tựu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy ở một số nước tiên tiến trên thế giới để đảm bảo đến năm 2015, tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con em các dân tộc thiểu số được đi học và hoàn thành Giáo dục Tiểu học bắt buộc, miễn phí và có chất lượng.

Ngọc Lan