KHỐI 3

QUY TRÌNH DẠY HỌC

QUY TRÌNH DẠY TẬP ĐỌC LỚP 3

2010-12-02 12:25
I. KIỂM TRA BÀI CŨ: HS đọc bài tập đọc, HTL hoặc kể lại nội dung câu chuyện đã học ở tiết trước và trả lời câu hỏi cuối bài. II.  BÀI MỚI: 1.Giới thiệu bài: 2.Luyện đọc bài: a) Giáo viên đọc mẫu toàn bài: (Không nên để HS khá giỏi đọc) b) Giáo viên hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa ...

QUY TRÌNH DẠY CHÍNH TẢ LỚP 3

2010-12-02 12:22
I. KIỂM TRA BÀI CŨ: GV chấm vở một số HS về nhà viết lại bài ở tiết trước. GV nhận xét, cho điểm HS. II. DẠY HỌC BÀI...

QUY TRÌNH DẠY TẬP VIẾT LỚP 3

2010-12-02 12:17
I. KIỂM TRA BÀI CŨ: GV chấm vở ở nhà của một số em. Nhận xét. HS viết bảng con một số chữ hoa, từ  hoặc câu ứng dụng ở tiết tập viết trước. II. DẠY HỌC BÀI...